برگزاری شب شعر ایستادگی(نگین سلیمانی)

  • : 1400/10/14
  • : 1400/10/14
  • : خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران-هرات
برگزاری شب شعر ایستادگی(نگین سلیمانی)

برگزاری شب شعر با عنوان ایستادگی، پیرامون سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات، روز سه شنبه 14 دی.

با حضور شاعرانی از کشور های ایران، افغانستان و پاکستان.:

:

:

: