جشنواره بین المللی " دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی و هوش مصنوعی با الگوی مکتب شهید قاسم سلیمانی"

  • : 1400/10/21
  • : 1400/11/01
جشنواره بین المللی

به مناسبت بزرگذاشت دومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی، مرکز توسعه فرهنگ و هنر و فضای مجازی، اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب استان کرمان و اداره کل همکاریهای فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور به همکاری تعدادی از مراکز فرهنگی، جشنواره بین المللی " دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی و هوش مصنوعی با الگوی مکتب شهید قاسم سلیمانی" با محور های زیر برگزار می کند.

به مناسبت بزرگذاشت دومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی، مرکز توسعه فرهنگ و هنر و فضای مجازی، اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب استان کرمان و اداره کل همکاریهای فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور به همکاری تعدادی از مراکز فرهنگی، جشنواره بین المللی " دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی و هوش مصنوعی با الگوی مکتب شهید قاسم سلیمانی" با محور های زیر برگزار می کند.

تاثیر مکتب شهید سلیمانی بر افزایش دیپلماسی اقتصادی و صنعتی با کمک هوش مصنوعی

تاثیر مکتب شهید سلیمانی بر قشر کودکان، نوجوانان، جوانان و زنان

الگوی مکتب شهید سلیمانی و قدرت هوش مصنوعی برای کاهش آسیب های اجتماعی

الگوی مکتب شهید سلیمانی و تربیت مدیران راهبردی در دیپلماسی فرهنگی، اقتصادی و صنعتی

بکارگیری مکتب شهید سلیمانی برای افزایش سواد رسانه ای با هدف کاهش آسیب های اجتماعی

:

:

:

: