دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند

  • : 1400/10/23
  • : 1400/12/28
دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند

پنجمین همایش بین المللی " مردم سالاری دینی" با عنوان ( مردم سالاری دینی و آینده جهان اسلام) زمان برگزاری همایش: آبان 1401 مهلت ارسال چکیده مقالات: پایان اسفند 1400 مهلت ارسال اصل مقالات: پایان مرداد 1401 محققان می توانند برای ثبت نام و ارسال آثار خود به سایت همایش مراجعه نمایند. Religiousdemocracy.sbu.ac.ir مقالات ارسالی در صورت احراز شرایط در مجله علمی اندیشه مردم سالاری به چاپ خواهند رسید.

دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند

پنجمین همایش بین المللی " مردم سالاری دینی" با عنوان ( مردم سالاری دینی و آینده جهان اسلام)

 زمان برگزاری همایش: آبان 1401

مهلت ارسال چکیده مقالات: پایان اسفند 1400

مهلت ارسال اصل مقالات: پایان مرداد 1401    

محققان می توانند برای ثبت نام و ارسال آثار خود به سایت همایش مراجعه نمایند.

Religiousdemocracy.sbu.ac.ir

مقالات ارسالی در صورت احراز شرایط در مجله علمی اندیشه مردم سالاری به چاپ خواهند رسید.

:

:

:

: