مسابقه فرهنگی

  • : در حال برگزاری
  • : 1400/12/01
  • : 1400/12/29
  • : خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران-هرات
مسابقه فرهنگی

برگزاری مسابقه فرهنگی در خصوص شاعر نام دار زبان پارسی حکیم نظامی گنجوی شاعر قرن 6 هجری در هفته بزرگداشت حکیم نظامی در اسفند ماه.:

:

:

: