مسابقه کتاب خوانی

  • : 1400/12/12
  • : 1400/12/12
مسابقه کتاب خوانی

مسابقه کتابخوانی بخش های منتخب از کتاب انقلاب 40 ساله

مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مسابقه بخش های منتخب از کتاب انقلاب 40 ساله را برگزار می نماید.

زمان برگزرای مسابقه: پنج شنبه 12 حوت 1400 ساعت 9 صبح

مکان: مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-هرات واقع در تانک مرکز:

:

:

: