رویداد بزرگ قرآنی ، فرهنگی و هنری

  • : 1401/07/16
  • : 1401/07/21
  • : مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات
رویداد بزرگ قرآنی ، فرهنگی و هنری

بمنسابت ولادت پیامبر اعظم (ص) و هفته وحدت

رویداد بزرگ فرآنی ، فرهنگی و هنری
بمنسابت ولادت پیامبر اعظم (ص) و هفته وحدت
مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات

:

:

:

: