کارگاه آموزشی تخصصی هنر عکاسی حرفه ای

  • : برگزار شده
  • : 1401/01/09
  • : 1401/01/09
  • : تانک مرکز، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران-هرات
کارگاه آموزشی تخصصی هنر عکاسی حرفه ای

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی هنر عکاسی حرفه ای استاد محمد رضا پهلوان عضو انجمن عکاسان جمهوری اسلامی ایران.

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی هنر عکاسی حرفه ای استاد محمد رضا پهلوان عضو انجمن عکاسان جمهوری اسلامی ایران.

این کارگاه با تدریس استاد محمد رضا پهلوان در خصوص عکاسی حرفه ای از بناهای تاریخی با همکاری اتحادیه عکاسان و فیلمبردارن استان هرات برگزار گردید.

زمان: سه شنبه 1401/1/9

مکان:تانک مرکز، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران-هرات:

:

:

: