کارگاه آموزشی (ورکشاپ) روانشناسی((نظام خانواده))

  • : 1401/07/17
  • : 1401/07/18
  • : سالن همایش مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات
کارگاه آموزشی (ورکشاپ) روانشناسی((نظام خانواده))

کارگاه آموزشی (ورکشاپ) روانشناسی((نظام خانواده))

کارگاه آموزشی (ورکشاپ) روانشناسی((نظام خانواده))
مراکز علمی فرهنگی علاقمند به شرکت در این دوره ها می توانند به شماره 0402229140 تماس بگیرند

:

:

:

: