کابل
KabulC
KabulC (رایزنی کابل)
کابل (Kabul)

--

شرح وظايف رايزني

ايجاد زمينه هاي همكاري در عرصه هاي فرهنگي و هنري با دولت و مردم  افغانستان بعهدة رايزني است. برقراري ارتباط با ايرانيان و تلاش براي حل معضلات فرهنگي آنان و برگزاري مراسم ملي و مذهبي با هدف ايجاد اخوت و آشنايي و ارتباط خانواده ها با يكديگر، برقراري ارتباط با شخصيت ها و مراكز فرهنگي ايراني و  افغانستانی ، تبادل اطلاعات فكري و فرهنگي، زبان مشترک، انجام پژوهش هاي مختلف در زمينه مشتركات فرهنگي و تاريخي دو ملت و برگزاري سمينارهاي مختلف در زمينه هاي مورد توافق، بزرگداشت شاعران و نويسندگان بزرگ ايراني، برقراري نمايشگاههاي مختلف فرهنگي، هنري، برگزاري هفته هاي فيلم و فرهنگي ، راهنمايي دانشجويان علاقمند به ادامة تحصيل در ايران و ... از جمله اموري هستند كه رايزني فرهنگي به انجام آنها مبادرت مي ورزد.

ش ی د س چ پ ج

:

:

:

: