لیست اخبار صفحه :1

اخبار هرات

نشست مشترک ادبی بصیرت قلم   انجمن های ادبی هرات و زابل برگزار می گردد
نشست مشترک ادبی بصیرت قلم انجمن های ادبی هرات و زابل برگزار می گردد
نشست مشترک ادبی بصیرت قلم انجمن های ادبی هرات و زابل برگزار می گردد
پیام به ملت فلسطین در پی پیروزی مقاومت در جنگ دوازده روزه بر رژیم صهیونیستی
پیام به ملت فلسطین در پی پیروزی مقاومت در جنگ دوازده روزه بر رژیم صهیونیستی
پیام به ملت فلسطین در پی پیروزی مقاومت در جنگ دوازده روزه بر رژیم صهیونیستی
دوچرخه سوار بین المللی  ایرانی با پیام صلح و‌ دوستی وارد هرات شد
دوچرخه سوار بین المللی ایرانی با پیام صلح و‌ دوستی وارد هرات شد
دوچرخه سوار بین المللی ایرانی با پیام صلح و‌ دوستی وارد هرات شد
گزارش تصویری مسابقه دو ستانه تیم والیبال نشسته هرات  با تیم والیبال نشسته مشهد و خراسان رضوی
گزارش تصویری مسابقه دو ستانه تیم والیبال نشسته هرات با تیم والیبال نشسته مشهد و خراسان رضوی
گزارش تصویری مسابقه دو ستانه تیم والیبال نشسته هرات با تیم والیبال نشسته مشهد و خراسان رضوی
دومین نمایشگاه ( نمای هریوا) در مشهد برگزار می گردد
دومین نمایشگاه ( نمای هریوا) در مشهد برگزار می گردد
دومین نمایشگاه ( نمای هریوا) در مشهد برگزار می گردد
نمایشگاه خیریه حس همسایگی در مشهد  افتتاح شد
نمایشگاه خیریه حس همسایگی در مشهد افتتاح شد
نمایشگاه خیریه حس همسایگی در مشهد افتتاح شد

:

:

:

: